تقویم اقتصادی سال 2018(پیش بینی شاخص های اقتصادی)

//تقویم اقتصادی سال 2018(پیش بینی شاخص های اقتصادی)

تقویم اقتصادی سال 2018(پیش بینی شاخص های اقتصادی)

 

25/04/2018واقعیقبلیتوافق
08:15 PM
CA
سخنرانی Gov Poloz بانک کانادا (BoC)
11:00 PM
KR
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پیشرفته Q11.1%-0.2%
11:00 PM
KR
تولید ناخالص داخلی نرخ رشد (سالانه) پیشرفتهQ12.8%2.8%
11:50 PM
JP
سرمایه گذاری سهام توسط خارجی ها21/APR¥480.4B¥308.3B
11:50 PM
JP
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی21/APR¥950.3B¥799.7B
®
26/04/2018واقعیقبلیتوافق
01:30 AM
AU
تغییرات دوره ای قیمت های صادراتQ14.9%2.8%
01:30 AM
AU
تغییرات دوره ای قیمت های وارداتQ12.1%2%
02:45 AM
TH
فروش خودرو جدید (سالانه)MAR12.12%10.3%
04:30 AM
NL
اطمینان کسب و کارAPR8.29.5
05:00 AM
SG
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتیMAR5.9%6.7%
®
05:00 AM
SG
تولیدات صنعتی (ماهانه)MAR0.3%-2.6%
®
06:00 AM
DK
اطمینان کسب و کارAPR1-2
06:00 AM
DE
اطمینان مصرف کننده گروه GFK MAY10.810.9
06:00 AM
NO
نرخ بیکاریFEB3.9%4%
07:00 AM
ES
نرخ بیکاریQ116.55%
07:00 AM
SE
ضریب اطمینان مصرف کنندهAPR101.5
07:00 AM
SE
اطمینان کسب و کارAPR107.1
07:00 AM
SE
انتظارات تورم مصرف کنندهAPR2.9%
07:30 AM
SE
موازنه تجاریMARSEK-3.4B
07:30 AM
SE
تغییرات ماهیانه PPI MAR-0.5%
07:30 AM
SE
PPI (سالانه)MAR2.8%
07:30 AM
SE
اعلام نرخ بهره Riksbank-0.5%
08:00 AM
AT
پی ام آی توليد بانک اتریشAPR58
08:30 AM
HK
موازنه تجاریMARH$-42.7B
08:30 AM
HK
تغییرات سالیانه صادراتMAR1.7%
08:30 AM
HK
تغییرات سالیانه وارداتMAR-3.2%
08:30 AM
GB
UK Finance Mortgage Approvals MAR38.1K
09:30 AM
ZA
PPI (سالانه)MAR4.2%
09:30 AM
ZA
تغییرات ماهیانه PPI MAR-0.3%
09:45 AM
IT
6 ماه حراج BOT-0.430%
10:00 AM
IL
تولیدات صنعتی (ماهانه)FEB3.6%
10:00 AM
IL
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتیFEB5.7%
10:00 AM
GB
معاملات توزیعی بانک مرکزی امریکا (CB)APR-8
11:45 AM
EA
اعلام نرخ بهره بانک مرکزی اروپا (ECB)0.0%
11:45 AM
EA
سپرده نرخ تسهیلات-0.4%
12:30 PM
EA
کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی اروپا (ECB)
12:30 PM
US
تعادل تجارت کالاMAR$-75.35B
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاحMAR2.5%
12:30 PM
US
میزان سفارشات کالاهای بادوام به استثنای حمل و نقل (ماهانه)

MAR

1.2%
12:30 PM
US
مقالات عمده فروشی (ماهانه) Adv1%
12:30 PM
US
میزان سفارشات کالاهای بادوام (ماهانه)MAR3.1%
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری14/APR1863K
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار

21/APR

232K
01:00 PM
MX
نرخ بیکاریMAR3.2%
01:00 PM
RU
اطمینان کسب و کارAPR-2
01:30 PM
BR
تغییرات ماهیانه وام دهی بانکیMAR-0.2%
02:30 PM
US
تغییر سهام گاز EIA 20/APR-36Bcf
03:00 PM
MX
صورت جلسه سیاست های مالی
03:00 PM
US
شاخص توليد Kansas Fed APR20
04:20 PM
EA
سخنرانی Nouy – بانک مرکزی اروپا
04:50 PM
AR
ضریب اطمینان مصرف کنندهAPR43.8
05:00 PM
US
مزایده Note هفت ساله2.720%
09:00 PM
KR
اطمینان کسب و کار74
11:00 PM
CO
اطمینان کسب و کارMAR1.9
11:01 PM
IE
ضریب اطمینان مصرف کنندهAPR108.1
11:01 PM
GB
اطمینان مصرف کننده گروه GFK APR-7
11:30 PM
JP
تغییرات سالیانه سی پی آی خالص Tokyo APR0.8%
11:30 PM
JP
تغییرات سالیانه سی پی آی Tokyo APR1%
11:30 PM
JP
نسبت مشاغل به متقاضیان کارMAR1.58
11:30 PM
JP
نرخ بیکاریMAR2.5%
11:50 PM
JP
تغییرات سالیانه خرده فروشیMAR1.6%
11:50 PM
JP
تغییرات ماهیانه خرده فروشی

MAR

0.4%
11:50 PM
JP
تغییرات ماهیانه تولیدات صنعتی ابتدایی

MAR

0%
11:50 PM
JP
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی ابتدایی

MAR

1.6%
27/04/2018واقعیقبلیتوافق
12:30 AM
SG
URA املاک صفحه اول چهار ماهه نهایی

Q1

0.8%
01:00 AM
PH
تغییرات سالیانه شاخص قیمت خرده فروشی

MAR

3.8%
01:30 AM
AU
تغییرات دوره ای PPI

Q1

0.6%
01:30 AM
AU
PPI (سالانه)

Q1

1.7%
01:30 AM
CN
سود صنعتی (YTD) (سالانه)

MAR

16.1%
02:00 AM
TW
ضریب اطمینان مصرف کننده

APR

87.86
02:30 AM
SG
نرخ بیکاری ابتدایی

Q1

2.1%
03:00 AM
JP
اعلام نرخ بهره بانک ژاپن (BoJ)

 

-0.1%
03:00 AM
JP
گزارش سه ماهه BoJ

 


04:00 AM
ID
سرمایه گذاری مستقیم خارجی (سالانه)

Q1

10.6%
05:00 AM
JP
تغییرات سالیانه سفارشات ساخت و ساز

MAR

19.2%
05:00 AM
JP
مسکن شروع می شود (سالانه)

MAR

-2.6%
05:00 AM
SG
تغییرات سالیانه قیمت های صادرات

MAR

-2.0%
05:00 AM
SG
PPI (سالانه)

MAR

-0.8%
05:00 AM
SG
تغییرات سالیانه قیمت های واردات

MAR

0.0%
05:30 AM
FR
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اولین تخمین

Q1

0.7%
05:45 AM
EA
سخنرانی Mersch – بانک مرکزی اروپا

 


06:00 AM
FI
ضریب اطمینان مصرف کننده

APR

24.7
06:00 AM
DE
تغییرات سالیانه قیمت های واردات

MAR

-0.6%
06:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه قیمت های واردات

MAR

-0.6%
06:00 AM
DE
نرخ بیکاری هماهنگ

MAR

3.5%
06:00 AM
GB
تغییرات سالیانه قیمت مسکن در سراسر کشور

APR

2.1%
06:00 AM
GB
تغییرات ماهیانه قیمت مسکن در سراسر کشور

APR

-0.2%
06:45 AM
EA
سخنرانی Lautenschläger – بانک مرکزی اروپا

 


06:45 AM
FR
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی

APR

1.1%
06:45 AM
FR
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی

APR

1.7%
06:45 AM
FR
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی

APR

1%
06:45 AM
FR
مصرف خانگی (ماهیانه)

MAR

2.4%
06:45 AM
FR
تغییرات ماهیانه PPI

MAR

0.1%
06:45 AM
FR
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی

APR

1.6%
07:00 AM
AT
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی

Q1

2.9%
07:00 AM
AT
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی

Q1

0.9%
07:00 AM
ES
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی

APR

0.1%
07:00 AM
ES
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی

APR

1.3%
07:00 AM
ES
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی

APR

1.2%
07:00 AM
ES
تغییرات ماهیانه خرده فروشی

MAR

0.1%
07:00 AM
ES
تغییرات سالیانه خرده فروشی

MAR

1.9%
07:00 AM
ES
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی

Q1

3.1%
07:00 AM
ES
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی

Q1

0.7%
07:00 AM
ES
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی

APR

1.2%
07:00 AM
TR
شاخص اعتماد اقتصادی

APR

100.2
07:30 AM
SE
رشد وام خانوار

MAR

7%
07:30 AM
SE
تغییرات سالیانه خرده فروشی

MAR

0.7%
®
07:30 AM
SE
تغییرات ماهیانه خرده فروشی

MAR

0%
®
07:55 AM
DE
نرخ بیکاری

APR

5.3%
07:55 AM
DE
تغییر نرخ بیکاری

APR

-19K
08:00 AM
EA
سخنرانی Mersch – بانک مرکزی اروپا

 


08:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه PPI

MAR

0.2%
08:00 AM
IT
PPI (سالانه)

MAR

1.6%
08:00 AM
NO
افراد بیکار

APR

83.63K
08:00 AM
CH
سخنرانی جوردن SNB

 


08:00 AM
TW
تولید ناخالص داخلی نرخ رشد (سالانه) پیشرفته

Q1

3.28%
08:30 AM
PT
اطمینان کسب و کار

APR

2.1
08:30 AM
PT
ضریب اطمینان مصرف کننده

APR

2
08:30 AM
GB
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی

Q1

1.4%
08:30 AM
GB
GDP نرخ رشد کاهش یافت Prel

Q1

0.4%
09:00 AM
AT
ضریب اطمینان مصرف کننده

APR

12.5
09:00 AM
AT
اطمینان کسب و کار

APR

12.2
09:00 AM
EA
ضریب اطمینان مصرف کننده نهایی

APR

0.1
09:00 AM
EA
تمایلات صنعتی

APR

6.4
09:00 AM
EA
خدمات تمایلات

APR

16.3
09:00 AM
EA
تمایلات اقتصادی

APR

112.6
09:00 AM
EA
اطمینان کسب و کار

APR

1.34
09:00 AM
EA
سخنرانی Mersch – بانک مرکزی اروپا

 


09:00 AM
EA
انتظارات تورم مصرف کننده

APR

16.1
09:00 AM
FI
اطمینان کسب و کار

APR

11.3
09:30 AM
BE
نرخ تورم (سالانه)

APR

1.39%
09:30 AM
BE
نرخ تورم (ماهانه)

APR

0.14%
09:45 AM
IT
مزایده BTP ده ساله

 

1.83%
09:45 AM
IT
5-سال BTP حراج

 

0.68%
10:00 AM
IE
تغییرات سالیانه خرده فروشی

MAR

2.0%
10:00 AM
IE
تغییرات ماهیانه خرده فروشی

MAR

-0.2%
10:15 AM
ES
اطمینان کسب و کار

APR

2.9
10:30 AM
RU
تصمیم نرخ بهره

 

7.25%
®
11:00 AM
RU
تولید ناخالص داخلی تغییرات سالیانه

MAR

1.3%
®
11:30 AM
IN
تغییرات سالیانه رشد سپرده

14/APR

6.7%
11:30 AM
IN
رشد وام بانکی (سالانه)

14/APR

10.3%
11:30 AM
IN
ذخایر ارزی

21/APR

$426.08B
12:00 PM
BR
نرخ بیکاری

MAR

12.6%
12:30 PM
US
شاخص هزینه اشتغال کاهش یافت

Q1

0.6%
12:30 PM
US
تغییرات دوره ای شاخص قیمت تولید ناخالص داخلی پیشرفته

Q1

2.3%
12:30 PM
US
تغییرات دوره ای شاخص بهای خالص PCE پیشرفته

Q1

1.9%
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت PCE پیشرفته

Q1

2.7%
12:30 PM
US
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پیشرفته

Q1

2.9%
12:30 PM
US
Employment Cost – Benefits QoQ

Q1

0.5%
12:30 PM
US
Employment Cost – Wages QoQ

Q1

0.5%
01:00 PM
BE
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پیشرفته

Q1

0.5%
01:00 PM
BE
تولید ناخالص داخلی نرخ رشد (سالانه) پیشرفته

Q1

1.9%
01:00 PM
MX
موازنه تجاری

MAR

$1.062B
01:00 PM
RU
سود شرکت سهامی

FEB

RUB1.1T
02:00 PM
GB
سخنرانی Gov Carney بانک انگلیس (BoE)

 


02:00 PM
US
تمایلات مصرف کننده Michigan نهایی

APR

101.4
02:00 PM
US
نهایی انتظارات تورمی میشیگان

APR

2.8%
02:00 PM
US
انتظارات تورمی 5 ساله میشیگان نهایی

APR

2.5%
02:00 PM
US
شرایط فعلی میشیگان نهایی

APR

121.2
02:00 PM
US
انتظارات مصرف کننده میشیگان نهایی

APR

88.8
02:15 PM
GB
سخنرانی آقای Haldane- بانک انگلیس

 


03:00 PM
CA
موازنه بودجه

FEB

C$0.17B
05:00 PM
US
تعداد ایستگاه نفتی بیکر هیوز

27/APR

820
07:00 PM
AR
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی

MAR

5.3%
08:00 PM
CO
تصمیم نرخ بهره

 

4.5%
EA
نشست گروه یورو

 


EA
نشست Ecofin

 


28/04/2018واقعیقبلیتوافق
EA
نشست Ecofin

 


29/04/2018واقعیقبلیتوافق
11:00 PM
KR
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی

MAR

-6.4%
11:00 PM
KR
تولیدات صنعتی (ماهانه)

MAR

1.1%
11:00 PM
KR
تغییرات سالیانه خرده فروشی

MAR

6.3%
11:00 PM
KR
تغییرات ماهیانه خرده فروشی

MAR

1%
11:00 PM
KR
تغییرات سالیانه تولید

MAR

-7.2%
11:00 PM
KR
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز

MAR

0.9%
30/04/2018واقعیقبلیتوافق
01:00 AM
AU
تغییرات ماهیانه فروش خانه های نو ساز موسسه HIA

MAR

-0.7%
01:00 AM
CN
پی ام آی غیر توليدی

APR

54.6
01:00 AM
CN
پی ام آی توليد NBS

APR

51.5
01:00 AM
TH
نرخ بیکاری

MAR

1.3%
01:30 AM
AU
تغییرات سالیانه اعتبارات بخش خصوصی

MAR

4.9%
01:30 AM
AU
تغییرات ماهیانه اعتبارات بخش خصوصی

MAR

0.4%
02:00 AM
SG
بانک وام

MAR

$650.9B
02:00 AM
VN
موازنه تجاری

APR

$800M
02:00 AM
VN
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی

APR

8.7%
02:00 AM
VN
تغییرات سالیانه ورود توریست

APR

33.6%
02:30 AM
VN
نرخ تورم (سالانه)

APR

2.66%
03:00 AM
VN
تغییرات سالیانه خرده فروشی

APR

9.3%
04:00 AM
MY
PPI (سالانه)

MAR

-3.4%
04:00 AM
TH
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی

MAR

4.66%
05:00 AM
SG
اطمینان کسب و کار

Q2


05:00 AM
SG
اطمینان کسب و کار

Q1

1
06:00 AM
DK
نرخ بیکاری

MAR

4.1%
06:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه خرده فروشی

MAR

-0.7%
06:00 AM
DE
تغییرات سالیانه خرده فروشی

MAR

1.3%
06:00 AM
NO
تغییرات سالیانه رشد وام

MAR

6.3%
06:00 AM
NO
تغییرات سالیانه خرده فروشی

MAR

0.1%
06:00 AM
NO
تغییرات ماهیانه خرده فروشی

MAR

-0.6%
06:00 AM
ZA
تغییرات سالیانه اعتبارات بخش خصوصی

MAR

5.74%
06:00 AM
ZA
تغییرات سالیانه عرضه پولM3

MAR

6.89%
07:00 AM
AT
PPI (سالانه)

MAR

1.2%
07:00 AM
AT
تغییرات ماهیانه PPI

MAR

0%
07:00 AM
MY
تغییرات سالیانه عرضه پولM3

MAR

4.9%
07:00 AM
CH
شاخص های پیشرو اقتصادی KOF

APR

106
07:00 AM
TR
درآمد گردشگری

Q1

$6.11B
07:00 AM
TR
موازنه تجاری

MAR

$-5.76B
07:30 AM
TH
حساب جاری

MAR

$6.16B
07:30 AM
TH
مصرف خصوصی (ماهانه)

MAR

-0.1%
07:30 AM
TH
تغییرات سالیانه خرده فروشی

FEB

12.7%
07:30 AM
TH
شاخص همزمان

MAR

128.13
08:00 AM
EA
تغییرات سالیانه رشد وام

MAR

2.9%
08:00 AM
EA
تغییرات سالیانه عرضه پولM3

MAR

4.2%
08:00 AM
IT
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی

APR

0.9%
08:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی

APR

2.3%
08:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی

APR

0.3%
08:00 AM
IT
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی

APR

0.8%
08:00 AM
ES
حساب جاری

FEB

€-0.45B
08:00 AM
TR
تغییرات سالیانه ورود توریست

MAR

31.66%
08:30 AM
PT
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی

APR

0.7%
08:30 AM
PT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی

APR

1.9%
09:00 AM
IL
شاخص اقتصادی کامپوزیت

MAR

0.36%
09:30 AM
ID
تغییرات سالیانه عرضه پول M2

MAR

8.3%
10:00 AM
IN
ارزش بودجه دولت

MAR

INR-7160B
10:00 AM
IL
نرخ بیکاری

MAR

3.8%
10:00 AM
PT
تغییرات سالیانه خرده فروشی

MAR

3.7%
10:00 AM
PT
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی

MAR

2.1%
10:00 AM
PT
تغییرات ماهیانه خرده فروشی

MAR

-1.1%
10:00 AM
PT
تولیدات صنعتی (ماهانه)

MAR

-2.3%
11:30 AM
IN
تغییرات سالیانه خروجی زیرساخت

MAR

5.3%
12:00 PM
CL
تولید مس (سالانه)

MAR

21.1%
12:00 PM
CL
تغییرات سالیانه تولید

MAR

3.7%
12:00 PM
CL
نرخ بیکاری

MAR

6.7%
12:00 PM
CL
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی

MAR

8.9%
12:00 PM
DE
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی

APR

1.5%
12:00 PM
DE
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی

APR

0.4%
12:00 PM
DE
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی

APR

0.4%
12:00 PM
DE
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی

APR

1.6%
12:00 PM
SA
بانک های خصوصی وام (سالانه)

MAR

-0.7%
12:00 PM
SA
تغییرات سالیانه عرضه پولM3

MAR

2%
12:00 PM
ZA
موازنه تجاری

MAR

ZAR0.43B
12:20 PM
EG
تغییرات سالیانه عرضه پول M2

MAR

25.42%
12:30 PM
CA
PPI (سالانه)

MAR

1.9%
12:30 PM
CA
تغییرات ماهیانه PPI

MAR

0.1%
12:30 PM
CA
Raw Materials Prices YoY

MAR

5.9%
12:30 PM
CA
Raw Materials Prices MoM

MAR

-0.3%
12:30 PM
US
تغییرات سالیانه شاخص بهای خالص PCE

MAR

1.6%
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه شاخص بهای خالص PCE

MAR

0.2%
12:30 PM
US
تغییرات سالیانه شاخص قیمت PCE

MAR

1.8%
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت PCE

MAR

0.2%
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه درآمد شخصی

MAR

0.4%
12:30 PM
US
هزینه های شخصی (ماهانه)

MAR

0.2%
01:00 PM
FR
مزایده BTF سه ماهه

 

-0.572%
01:00 PM
FR
مزایده BTF شش ماهه

 

-0.566%
01:00 PM
FR
مزایده BTF دوازده ماهه

 

-0.550%
01:00 PM
MX
GDP نرخ رشد کاهش یافت Prel

Q1

0.8%
01:00 PM
MX
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی

Q1

1.5%
01:00 PM
NG
ذخایر ارزی

APR

$46.21B
01:00 PM
RU
تغییرات سالیانه عرضه پول M2

MAR

9.3%
01:30 PM
BR
تراز بودجه اسمی

MAR

BRL-45.806B
01:45 PM
US
پی ام آی شیکاگو

APR

57.4
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه پیش فروش مسکن

MAR

3.1%
02:00 PM
US
تغییرات سالیانه پیش فروش مسکن

MAR

-4.1%
02:30 PM
US
دالاس شاخص تولید بانک فدرال

APR

21.4
03:00 PM
CO
نرخ بیکاری

MAR

10.8%
03:30 PM
US
مزایده Bill شش ماهه

 

1.985%
03:30 PM
US
مزایده Bill سه ماهه

 

1.830%
07:00 PM
CO
تولید سیمان (سالانه)

MAR

-6.9%
09:00 PM
MX
تعادل مالی

MAR

MXN-47.39B
11:30 PM
AU
شاخص توليد موسسه AIG

APR

63.1
01/05/2018واقعیقبلیتوافق
12:00 AM
KR
تغییرات سالیانه صادرات

APR

6.1%
12:00 AM
KR
تغییرات سالیانه واردات

APR

5%
12:00 AM
KR
موازنه تجاری

APR

$6.9B
12:30 AM
JP
پی ام آی توليد Nikkei نهایی

APR

53.1
12:45 AM
IR
نرخ تورم (سالانه)

MAR

9.4%
01:00 AM
AU
تغييرات ماهيانه پايه تورم TD-MI

 

0.1%
04:00 AM
TH
نرخ تورم (سالانه)

APR

0.79%
04:00 AM
TH
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم

APR

0.63%
04:30 AM
AU
اعلام نرخ بهره RBA

 

1.5%
05:00 AM
IE
پی ام آی توليد Investec

APR

54.1
07:00 AM
NL
پی ام آی توليد NEVI

APR

61.5
08:30 AM
GB
تغییرات ماهیانه خالص پرداخت وام به افراد

MAR

£5.4B
08:30 AM
GB
میزان قبول وام های رهنی

MAR

63.91K
08:30 AM
GB
وام رهنی

MAR

£3.72B
08:30 AM
GB
اعتبارات مصرف کننده بانک انگلیس (BoE)

MAR

£1.647B
08:30 AM
GB
پی ام آی توليد Markit/CIPS

APR

55.1
09:00 AM
ZA
Absa – ساخت – شرکتهای کوچک و متوسط

APR

46.9
09:40 AM
ES
فروش خودرو جدید (سالانه)

APR

2.1%
10:00 AM
IE
نرخ بیکاری

APR

6.1%
12:30 PM
CA
تغییرات ماهیانه تولید ناخالص داخلی

FEB

-0.1%
12:55 PM
US
تغییرات سالیانه Redbook

28/APR

2.6%
12:55 PM
US
تغییرات ماهیانه Redbook

28/APR

0.3%
01:30 PM
CA
پی ام آی توليد RBC

APR

55.7
01:45 PM
US
پی ام آی توليد Markit نهایی

APR

55.6
02:00 PM
US
قیمت ISM ساخت

APR

78.1
02:00 PM
US
ISM ساخت سفارشات جدید

APR

61.9
02:00 PM
US
ISM ساخت استخدام

APR

57.3
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه هزینه ساخت و ساز

MAR

0.1%
02:00 PM
US
ISM شاخص مدیران خرید بخش تولیدی

APR

59.3
03:30 PM
US
مزایده Bill چهار هفته ای

 

1.680%
07:00 PM
US
مجموع فروش خودرو

APR

17.48M
07:30 PM
US
Domestic Car Sales

APR

4.10M
07:30 PM
US
All Car Sales

APR

5.62M
07:30 PM
US
All Truck Sales

APR

11.87M
07:30 PM
US
Domestic Truck Sales

APR

9.64M
08:30 PM
US
تغییرات سهام نفت خام API

27/APR

1.099M
11:00 PM
KR
نرخ تورم (ماهانه)

APR

-0.1%
11:00 PM
KR
نرخ تورم (سالانه)

APR

1.3%
02/05/2018واقعیقبلیتوافق
12:30 AM
ID
پی ام آی توليد Nikkei

APR

50.7
12:30 AM
JP
پی ام آی خدمات Nikkei

APR

50.9
12:30 AM
MY
پی ام آی توليد Nikkei

APR

49.5
12:30 AM
PH
پی ام آی توليد Nikkei

APR


12:30 AM
KR
پی ام آی توليد Nikkei

APR

49.1
12:30 AM
TW
پی ام آی توليد Nikkei

APR

55.3
12:30 AM
TH
پی ام آی توليد Nikkei

APR

49.1
12:30 AM
VN
پی ام آی توليد Nikkei

APR

51.6
01:45 AM
CN
پی ام آی توليد Caixin

APR

51.0
04:00 AM
ID
نرخ تورم (ماهانه)

APR

0.2%
04:00 AM
ID
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم

APR

2.67%
04:00 AM
ID
نرخ تورم (سالانه)

APR

3.4%
04:30 AM
ID
تغییرات سالیانه ورود توریست

MAR

17.36%
05:00 AM
IN
پی ام آی توليد Nikkei

APR

51.0
05:00 AM
JP
ضریب اطمینان مصرف کننده

APR

44.3
05:45 AM
CH
ضریب اطمینان مصرف کننده

Q2

5
06:30 AM
SE
پی ام آی توليد Swedbank

APR

55.9
07:00 AM
AT
نرخ بیکاری

APR

8%
07:00 AM
NO
پی ام آی توليد NIMA

APR

55
07:00 AM
PL
پی ام آی توليد Markit

APR

53.70
07:00 AM
TR
اتاق بازرگانی استانبول استان PMI

APR

51.8
07:15 AM
ES
پی ام آی توليد Markit

APR

54.8
07:15 AM
CH
تغییرات ماهیانه خرده فروشی

MAR

0.3%
07:15 AM
CH
تغییرات سالیانه خرده فروشی

MAR

-0.2%
07:30 AM
CH
پی ام آی توليد SVME

APR

60.3
07:45 AM
IT
پی ام آی توليد Markit/ADACI

APR

55.1
07:50 AM
FR
پی ام آی توليد Markit نهایی

APR

53.7
07:55 AM
DE
پی ام آی توليد Markit نهایی

APR

58.2
08:00 AM
EA
پی ام آی توليد Markit نهایی

APR

56.6
08:00 AM
IT
نرخ بیکاری

MAR

10.9%
08:00 AM
PL
تغییرات سالیانه نرخ تورم آنی

APR

1.3%
08:00 AM
PL
نرخ تورم (ماهیانه) فلش

APR

-0.1%
08:30 AM
GB
پی ام آی ساخت و ساز

APR

47
09:00 AM
DK
پی ام آی توليد انجمن خرید و تدارکات دانمارک (DILF)

APR

62.9
09:00 AM
EA
نرخ بیکاری

MAR

8.5%
09:00 AM
EA
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی

Q1

2.7%
09:00 AM
EA
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی

Q1

0.6%
09:00 AM
IT
تولید ناخالص داخلی نرخ رشد (سالانه) پیشرفته

Q1

1.6%
09:00 AM
IT
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پیشرفته

Q1

0.3%
09:40 AM
DE
مزایده Bobl پنج ساله

 

-0.1%
10:00 AM
NG
شاخص PMI تولید

APR

56.7
10:00 AM
NG
پی ام آی غیر توليدی

APR

57.2
10:10 AM
PK
قیمت عمده فروشی (سالانه)

APR

3.65%
10:10 AM
PK
نرخ تورم (سالانه)

APR

3.25%
11:00 AM
US
نرخ وام رهنی ۳۰ ساله MBA

27/APR

4.73%
11:00 AM
US
درخواست رهن MBA

27/APR

-0.2%
12:15 PM
ZA
جمع فروش خودروهای جدید

APR

49.26K
12:15 PM
US
تغییر اشتغال ADP

APR

241K
01:00 PM
BR
پی ام آی توليد Markit

APR

53.4
01:00 PM
MX
اطمینان کسب و کار

APR

50.2
01:00 PM
SG
پی ام آی توليد SIPMM

APR

53
01:45 PM
US
ISM شاخص نیویورک

APR

54
02:00 PM
DK
ذخایر ارزی

APR

DKK466.9B
02:30 PM
EG
ذخایر ارزی

APR

$42.611B
02:30 PM
MX
پی ام آی توليد Markit

APR

52.4
02:30 PM
US
تغییر سهام گازوئیل EIA

27/APR

0.84M
02:30 PM
US
تغییر سهام نفت خام EIA

27/APR

2.17M
06:00 PM
BR
موازنه تجاری

APR

$6.28B
06:00 PM
US
اعلام نرخ بهره فدرال رزرو

 

1.75%
06:30 PM
AR
درآمد مالیاتی

APR

ARS238.84B
11:30 PM
AU
شاخص خدمات موسسه AIG

APR

56.9
11:50 PM
JP
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی

28/APR

¥950.3B
11:50 PM
JP
سرمایه گذاری سهام توسط خارجی ها

28/APR

¥480.4B
EA
جلسه سیاست های غیر پولی – بانک مرکزی اروپا

 


03/05/2018واقعیقبلیتوافق
12:00 AM
GB
انتخابات محلی

 


01:30 AM
AU
تغییرات ماهیانه صادرات

MAR

0%
01:30 AM
AU
تغییرات ماهیانه واردات

MAR

0%
01:30 AM
AU
موازنه تجاری

MAR

A$0.825B
01:30 AM
AU
تغییرات ماهیانه مجوز ساخت

MAR

-6.2%
03:00 AM
TH
اطمینان کسب و کار

APR

53.3
03:30 AM
TH
ضریب اطمینان مصرف کننده

APR

79.9
04:15 AM
EG
امارات NBD PMI

APR

49.2
04:15 AM
SA
امارات NBD PMI

APR

52.8
04:15 AM
AE
امارات NBD PMI

APR

54.8
05:00 AM
IE
پی ام آی خدمات Investec

APR

56.5
06:00 AM
RU
پی ام آی توليد Markit

APR

50.6
07:00 AM
TR
نرخ تورم (ماهانه)

APR

0.99%
07:00 AM
TR
PPI (سالانه)

APR

14.28%
07:00 AM
TR
تغییرات ماهیانه PPI

APR

1.54%
07:00 AM
TR
نرخ تورم (سالانه)

APR

10.23%
08:00 AM
NO
اعلام نرخ بهره Norges Bank

 

0.5%
08:00 AM
ES
ضریب اطمینان مصرف کننده

APR

98.6
08:30 AM
HK
تغییرات سالیانه خرده فروشی

MAR

28.2%
08:30 AM
GB
پی ام آی ساخت و ساز Markit/CIPS UK

APR

51.7
08:40 AM
ES
مزایده Bonos پنج ساله

 

0.194%
08:40 AM
ES
مزایده Bonos سه ساله

 


08:40 AM
ES
مزایده OAT ده ساله

 

1.235%
09:00 AM
EA
تغییرات ماهیانه PPI

MAR

0.1%
09:00 AM
EA
PPI (سالانه)

MAR

1.6%
09:00 AM
EA
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم آنی

APR

1%
09:00 AM
EA
تغییرات سالیانه نرخ تورم آنی

APR

1.3%
09:00 AM
FR
مزایده OAT ده ساله

 


09:45 AM
GB
مزایده 5 ساله خزانه داری

 

1.094%
11:30 AM
US
چلنجر کاهش شغل

APR

60.4K
12:00 PM
BR
تولیدات صنعتی (ماهانه)

MAR

0.2%
12:00 PM
BR
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی

MAR

2.8%
12:00 PM
CL
تغییرات سالیانه خرده فروشی

MAR

4.0%
12:00 PM
CL
تغییرات ماهیانه خرده فروشی

MAR

-4.1%
12:30 PM
CA
واردات

MAR

C$48.63B
12:30 PM
CA
صادرات

MAR

C$45.94B
12:30 PM
CA
موازنه تجاری

MAR

C$-2.69B
12:30 PM
US
صادرات

MAR

$204.45B
12:30 PM
US
واردات

MAR

$262.04B
12:30 PM
US
تغییرات دوره ای هزینه واحد نیروی کار ابتدایی

Q1

2.5%
12:30 PM
US
بهره وری غیر کشاورزی ابتدایی

Q1

0.0%
12:30 PM
US
موازنه تجاری

MAR

$-57.6B
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری

21/APR


12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار

28/APR


01:45 PM
US
پی ام آی مرکب Markit نهایی

APR

54.2
01:45 PM
US
پی ام آی خدمات Markit نهایی

APR

54
02:00 PM
US
قیمت ISM غیر تولیدی

APR

61.5
02:00 PM
US
ISM غیر تولیدی سفارشات جدید

APR

59.5
02:00 PM
US
ISM غیر تولیدی استخدام

APR

56.6
02:00 PM
US
ISM غیر تولیدی فعالیت های کسب و کار

APR

60.6
02:00 PM
US
ISM غیر تولیدی PMI

APR

58.8
02:00 PM
US
سفارشات کارخانه سابق حمل و نقل

MAR

0.1%
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه سفارشات کارخانه ای

MAR

1.2%
02:30 PM
US
تغییر سهام گاز EIA

27/APR


09:00 PM
CL
تصمیم نرخ بهره

 

2.5%
09:00 PM
KR
ذخایر ارزی

APR

$396.75B
11:00 PM
KR
حساب جاری

MAR

$4.03B

 

2018-04-26T08:34:40+00:00